logo

EU u razvoj kružnog gospodarstva ulaže više od 6 mlrd eura

Europska komisija donijela novi paket mjera o kružnom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti, otvaranje radnih mjesta i postizanje održivog rasta za kojeg će se iz strukturnih i investicijskih fondova izdvojiti više od 6 milijardi eura.

Komisija je danas donijela novi ambiciozni paket o kružnom gospodarstvu kako bi europskim poduzećima i potrošačima olakšala prijelaz na gospodarstvo koje je snažnije i više kružno te u kojem se resursima koristi na održiviji način, priopćili su iz EK.

Predloženim će se mjerama, poput povećanja recikliranja i oporabe, "zatvoriti krug" životnog vijeka proizvoda te pridonijeti zaštiti okoliša i gospodarstvu, ističe se u priopćenju i precizira da je planovima obuhvaćen cijeli životni vijek: od proizvodnje i potrošnje do gospodarenja otpadom i tržišta sekundarnih sirovina.

Za  prelaz na kružno gospodarstvo izdvojena su sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova: 650 milijuna eura iz Obzora 2020. (program financiranja EU-a za istraživanje i inovacije) te 5,5 milijardi eura iz strukturnih fondova za gospodarenje otpadom, a u kružno gospodarstvo ulagat će i države članice.

"Bit je kružnog gospodarstva smanjenje količine otpada i zaštita okoliša, ali ono predstavlja i duboku preobrazbu načina na koji funkcionira naše čitavo gospodarstvo. Ponovnim razmatranjem načina na koje proizvodimo, radimo i kupujemo možemo stvoriti nove prilike i otvoriti nova radna mjesta. Ovaj paket predstavlja sveobuhvatni okvir kojim se omogućava da se ta promjena uistinu ostvari. Njime se otvara vjerodostojan i ambiciozan put ka boljem gospodarenju otpadom u Europi uz mjere potpore za cijeli životni ciklus proizvoda", izjavio je Frans Timmermans, prvi potpredsjednik zadužen za održivi razvoj.

Komisija smatra da bi na temelju poticaja koje uvodi proizvodnja i potrošnja trebale postajati sve inovativnije i učinkovitije. Kružnim gospodarstvom mogla bi se otvoriti brojna radna mjesta u Europi te očuvati dragocjeni i sve oskudniji resursi, smanjiti utjecaj korištenja resursima na okoliš i povećati vrijednost otpada, navodi se u priopćenju,

Osim što je osigurala financiranje programa, EK je najavila da će, među ostalim, donijeti  mjere za smanjenje rasipanja hrane sa ciljem da se rasipanje hrane upola smanji do 2030. te mojere o ponovnoj uporabi vode.

Kao zajedničke ciljeve EU Komisija je istaknula recikliranje 65  posto komunalnog i 75 posto komunalnog otpada te smanjenje odlaganja otpada na najviše 10 posto svog otpada do 2030. godine.