logo

Sporazum Un-a o klimi

Cijeli dokument pariškog UN sporazuma o klimi može se pročitati i skinuti na našem portalu.

Cijeli dokument pariškog UN sporazuma o klimi može se pročitati i skinuti na sljedećoj poveznici:

http://www.cccp.com.hr/upload_folder/server/php/files/l09.pdf

(Dobru zabavu u tumačenju njegovih odredbi želimo svim zainteresiranim pravnicima među Vama.)