logo

TE Stanari: Još jedan sukob čovjeka i prirode

Izgradnja termoelektrane Stanari bliži kraju. Zaposlit će 600 ljudi, proizvoditi silne megavate... Međutim, postavlja se pitanje koliki će biti učinak termoelektrane na okoliš te da li se zaista radi o projektu kojim bi se trebalo hvaliti?

Kao što je već navedeno u prethodnim vijestima, TE "Stanari" ima snagu 300 MW, s planiranom godišnjom proizvodnjom od 2.000 GWh i godišnjom potrošnjom ugljena od 2,3 milijuna  tona. Iz navedenoga lagano je doći do zaključka kako bi navedena termoelektrana mogla postati veliki zagađivač okoliša. Analiza koju je još 2013. godine proveo stručnjak iz Poljske, doc. dr. Lešek Pazderski, bavila se sa usklađenošću ekološke dozvole za TE "Stanari" sa 4 direktive Eurpkse unije. Već se tada zaključilo kako dozvola nije u skladu sa nijednom od ovih direktiva te kako je dozvoljeni nivo zagađenja TE "Stanari" 2-10 puta viši od dozvoljenog u zakonodavstvu EU, a 2-3 puta viši od od dozvoljenih vrijednosti u direktivima EU. Osim toga, analizom je također utvrđeno da su promjene izvršene na projektu nakon izdavanja ekološke dozvole toliko velike da zahtijevaju izradu nove studije o utjecaju na životnu sredinu. Danas, kada je izgradnja termoelektrane gotovo pri kraju, još uvijek se ne navode točni podaci o emisiji CO2 i drugih štetnih plinova. Također, ne navode se ni svi drugi, potencijalno vrlo štetni, učinci na okoliš. S obzirom na trenutačno stanje okoliša i rezultate čovjekovog štetnog utjecaja na prirodu, ovo su pitanja koja se ne smiju zanemariti. Da li su ovakvi projekti zaista neophodni ili bi se za njih trebala pronaći alternativa, pitanje je s kojim ćemo se u budućnosti sve ćešće susretati s obzirom da je utjecaj čovjeka na prirodu sve jači a posljedice sve veće.

Autor: Milan