logo

Zagrebački forum o klimi

U Zagrebu se 2. i 3. listopada 2015. održao Zagrebački forum o klimi (ZCF).

U nastavku su program, brošura i dio prezentacija predavača sa ZCF.

Ovaj događaj okupio je znanstvenike, kreatore politika i predstavnike civilnog društva s ciljem promicanja svijesti i rasprave u središnjoj i jugoistočnoj Europi o klimatskim promjenama u svim njihovim aspektima – praćenje, učinci, ublažavanje i prilagodba. Osim toga, bio je i svojevrsni uvod u konferenciju stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime, koja će se održati u Parizu u prosincu 2015. godine, a na kojoj se očekuje usvajanje novog globalnog sporazuma o klimi. 

Kroz panel rasprave govorilo se o očekivanom utjecaju klimatskih promjena u središnjoj i jugoistočnoj Europi, borbi protiv klimatskih promjena kao političkom projektu te o budućem upravljanju klimatskim promjenama na globalnoj razini. Također, održane su radionice na temu klimatskih promjena u urbanim sredinama, tranziciji Jugoistočne Europe prema niskougljičnom gospodarstvu, vode i prilagodbe klimatskim promjenama te sigurnosti hrane u kontekstu klimatskih promjena.

U nastavku su program, brošura i dio prezentacija predavača sa ZCF. (Napomena: nije dozvoljeno neovlašteno kopiranje niti korištenje prezentacija ili njihovih dijelova bez dopuštenja autora)

Panel 1: Utjecaj klimatskih promjena u središnjoj i jugoistočnoj Europi

Panel 2: Borba protiv klimatskih promjena – politički projekt

Panel 3: U smjeru novog globalnog klimatskog upravljanja?

Radionice:
Klimatske promjene u urbanim sredinama

Jugoistočna Europa: prema tranziciji na niskougljično gospodarstvo

Vode i prilagodba klimatskim promjenama

Sigurnost hrane i klimatske promjene