logo

Zadnje na CCCp-u

A qualitative study on the state of climate change policy in Croatia

Are we ready for climate policy?

Kao potpisnica protokola iz Kyota Hrvatska je takoÄ‘er kreirala vlastitu klimatsku politiku. Kvalitativnim istraživanjem smo ispitali stavove relevantnih aktera za klimatsku politiku u Hrvatskoj o stanju i učinkovitosti iste, te preprekama njezinoj provedbi. 

...Foto galerija