logo

Zadnje na CCCP-u

Croatian Climate Change Panel (CCCP)

Working group for Food &Agriculture

Agrobiodiversity against climate change.

Evolution of agriculture & food productionbased onimproved traditional agrobiodiversity,basically food providing elements,as answer on a future climate change.

...

Drago nam je!

Mi smo "Croatian Climate Change Panel"

"Croatian Climate Change Panel" je "ad hoc" organizirani panel eksperata, po prvi puta sazvan u prosincu 2014. g. u Zagrebu sa ciljem da pomogne u pripremi Republike Hrvatske za veliku i važnu konferenciju o klimatskim promjenama koja će se održati u prosincu 2015. g. u Parizu.

...

...

...

...

...

...

...

Foto galerija