logo

Od PASS-NET-a do PassREg-a

Europski projekti koji su se izvodili uz potporu EU programa Inteligentna energija Europa (Intelligent Energy Europe - IEE) poticali su najvišu energetsku učinkovitost od područja edukacije do primijenjenih programa istraživanja arhitektonske ovojnice inteligentnim modeliranjem, uporabom najnovijih tehnologija i inovacija.

PASS-NET projekt


Puni naslov projekta PASS-NET je „Uspostavljanje suradničke mreže promotora pasivne kuće“ kao standarda gradnje u EU“. Jedan od ciljeva PASS-NET projekta je bio podrška u provedbi Rezolucije EU parlamenta broj 2007/2106 (INI), od 31. siječnja 2008.

Projekt je ostvaren u suradnji s Institutom za pasivnu kuću prof.dr.sc. W. Feista u Darmstadtu, a u potpunosti je završen 2011. godine. Rezultirao je vrlo zanimljivim zaključcima, danas najcitiranijim dijagramom predviđenog broja izvedenih pasivnih kuća u zemljama sudionicama projekta do kraja 2012. godine i on-line pristupom bazi podataka primjera izvedenih pasivnih kuća iz različitih klimatskih i gospodarski različito razvijenih zemalja.

www.passivehousedatabase.eu

 

PASS-NET EU IEE projekt. Dijagram broja pretpostavljenih realizacija i početne stranice za Hrvatsku.

 

PassREg projekt

Početna stranica www  PassREg projekta
Početna stranica www PassREg projekta

PASS-NET projekt je podloga projektu PassREg koji je danas najvažniji u promicanju energetskog standarda pasivne kuće uključujući i obnovljive izvore energije na razini europskih regija. Koordinator projekta je Institut za pasivnu kuću iz Darmstadta.

I PassREg je podržan od programa Intelligent Energy Europe (IEE), a trajat će do 30. travnja 2015. S hrvatske strane grad partner je Grad Zagreb. U projektu sudjeluje deset partnera iz sedam članica EU. Ciljevi su povećanje potrebe za pasivnim kućama i zgradama  u svijesti zainteresiranih nositelja i donositelja odluka, razvijanje modela financiranja, izrada  optimalnih projekata za pasivne kuće, osiguranje kapaciteta za edukaciju stručnjaka, stimuliranje trgovine energetski učinkovitim materijalima i tehnologijama te povećanje broja pasivnih kuća u gradovima. Tri glavna dijela projekta su; učenje iz primjera najbolje prakse, razvoj infrastrukture (obrazovanje arhitekata, inženjera i obrtnika, osiguranje kvalitete rada i praćenje rezultata) i diseminacija materijala projekta (www, promocije i sl.).